ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
best practice การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 668
ฺBest Practice การพัฒนาทักษะการใช้ ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 919
4 step สู่ความสำเร็จ O - Net โรงเรียนกมลลักษณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.13 KB 88
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.37 KB 55
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (sar) ระดับการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 60
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 197
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (sar) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.51 MB 59
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.95 KB 325
วารสารสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 746.18 KB 225
ทำไมต้องเรียนที่โรงเรียนกมลลักษณ์? Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.79 KB 423
ใบสมัครครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 348
ใบสมัครและใบมอบตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 814
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.37 KB 615