โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพนิดา เฮียงราช
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาววารี ฉัตรชัยรัตนเวช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา