ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการประเมินจาก สมศ รอบ4 16 สิงหาคม 2562
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562

รับชมรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-Kamonluk-School-204973466183091/photos/?tab=album&album_id=3474143702599368
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:06   อ่าน 284 ครั้ง