ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูผู้สอน (อ่าน 149) 28 ส.ค. 61
แจ้งหยุดกรณีพิเศษ (อ่าน 74) 21 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองระดับชั้น ประถม 5-6 (อ่าน 104) 25 มิ.ย. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง (อ่าน 138) 21 มิ.ย. 61
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียน 1/2561 ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 , ป.2- ป.5 (อ่าน 253) 20 มี.ค. 61
1 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียน1/2561 เฉพาะ ป.1 กับ ป.6 เท่านั้น (อ่าน 183) 20 มี.ค. 61
วันที่ 5-6 เมษายน 2561 ขายเสื้อผ้า ขายหนังสือ รับสมุดพก จ่ายค่าเทอม (อ่าน 237) 20 มี.ค. 61
วันที่ 19 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561 เปิดเรียนซัมเมอร์ (อ่าน 140) 20 มี.ค. 61
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนและกำหนดการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 314) 12 ก.พ. 61
วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2561 อ.3 ส่งใบมอบตัว ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ป.1(ค่าเทอมล่วงหน้า) (อ่าน 271) 29 ม.ค. 61
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 219) 29 ม.ค. 61
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 อ.3 ทดสอบความรู้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถม 1 ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 196) 29 ม.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 วันที่ 8 - 9 ก.พ. 61 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา (อ่าน 214) 22 ม.ค. 61
วันที่ 19 ม.ค.2561 ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา (อ่าน 176) 10 ม.ค. 61
วันที่ 10 - 12 ม.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 174) 10 ม.ค. 61
29 ธ.ค 2560 ประถม-อนุบาล ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในวันส่งท้ายปี-ต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 227) 30 พ.ย. 60
แจ้งกำหนดการประจำเดือนเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 197) 29 พ.ย. 60
25-27ธ.ค.60 คณะครู/ผู้บริหารไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเน้นคณิต/วิทย์ จังหวัดเชียงราย (อ่าน 188) 29 พ.ย. 60
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสมาส ระดับอนุบาล (อ่าน 170) 29 พ.ย. 60
19 -21ธ.ค.60 กิจกรรม English camp ระดับอนุบาล 1-3 (อ่าน 167) 29 พ.ย. 60
13-14 ธ.ค.60 คณะครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันคริสมาสและEnglish Camp (อ่าน 167) 29 พ.ย. 60
10 ธ.ค. 60 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (อ่าน 166) 29 พ.ย. 60