ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนและกำหนดการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 65) 12 ก.พ. 61
วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2561 อ.3 ส่งใบมอบตัว ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ป.1(ค่าเทอมล่วงหน้า) (อ่าน 65) 29 ม.ค. 61
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 45) 29 ม.ค. 61
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 อ.3 ทดสอบความรู้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถม 1 ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 40) 29 ม.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 วันที่ 8 - 9 ก.พ. 61 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา (อ่าน 69) 22 ม.ค. 61
วันที่ 19 ม.ค.2561 ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา (อ่าน 48) 10 ม.ค. 61
วันที่ 10 - 12 ม.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 41) 10 ม.ค. 61
29 ธ.ค 2560 ประถม-อนุบาล ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในวันส่งท้ายปี-ต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 94) 30 พ.ย. 60
แจ้งกำหนดการประจำเดือนเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 64) 29 พ.ย. 60
25-27ธ.ค.60 คณะครู/ผู้บริหารไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเน้นคณิต/วิทย์ จังหวัดเชียงราย (อ่าน 64) 29 พ.ย. 60
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสมาส ระดับอนุบาล (อ่าน 52) 29 พ.ย. 60
19 -21ธ.ค.60 กิจกรรม English camp ระดับอนุบาล 1-3 (อ่าน 49) 29 พ.ย. 60
13-14 ธ.ค.60 คณะครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันคริสมาสและEnglish Camp (อ่าน 55) 29 พ.ย. 60
10 ธ.ค. 60 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (อ่าน 48) 29 พ.ย. 60