โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ธ.ค.60 ฝ่ายประถม กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ให้เด็กๆนำข้าวสาร-อาหารแห้งมาร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป (อ่าน 32) 30 พ.ย. 60
29 ธ.ค.60 ทำบุญตักบาตรเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พระสงฆ์ 9 รูป (อ่าน 13) 29 พ.ย. 60
25-27ธ.ค.60 คณะครู/ผู้บริหารไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเน้นคณิต/วิทย์ จังหวัดเชียงราย (อ่าน 17) 29 พ.ย. 60
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสมาส ระดับอนุบาล (อ่าน 10) 29 พ.ย. 60
19 -21ธ.ค.60 กิจกรรม English camp ระดับอนุบาล 1-3 (อ่าน 10) 29 พ.ย. 60
13-14 ธ.ค.60 คณะครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันคริสมาสและEnglish Camp (อ่าน 12) 29 พ.ย. 60
11 ธ.ค. 60 ปิดเรียนชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (อ่าน 12) 29 พ.ย. 60
10 ธ.ค. 60 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (อ่าน 12) 29 พ.ย. 60
5 ธ.ค.60 ปิดเรียนวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 12) 29 พ.ย. 60
4 ธ.ค.60 อนุบาล กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ให้เด็กๆนำข้าวสาร-อาหารแห้งมาร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 3 รูป (อ่าน 24) 29 พ.ย. 60