ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ ซื้อหนังสือ ซื้อเสื้อผ้า จ่ายค่าเทอม (อ่าน 12) 18 เม.ย. 62
แจ้งผู้ปกครอง อัปเดท จับจ่ายเป็น School Bright (อ่าน 204) 27 พ.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอน (อ่าน 380) 28 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองระดับชั้น ประถม 5-6 (อ่าน 266) 25 มิ.ย. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครอง (อ่าน 325) 21 มิ.ย. 61
วันที่ 19 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561 เปิดเรียนซัมเมอร์ (อ่าน 240) 20 มี.ค. 61
วันที่ 5-6 เมษายน 2561 ขายเสื้อผ้า ขายหนังสือ รับสมุดพก จ่ายค่าเทอม (อ่าน 344) 20 มี.ค. 61
1 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียน1/2561 เฉพาะ ป.1 กับ ป.6 เท่านั้น (อ่าน 291) 20 มี.ค. 61
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียน 1/2561 ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 , ป.2- ป.5 (อ่าน 401) 20 มี.ค. 61
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนและกำหนดการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 430) 12 ก.พ. 61
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 อ.3 ทดสอบความรู้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถม 1 ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 292) 29 ม.ค. 61
8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 332) 29 ม.ค. 61
วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2561 อ.3 ส่งใบมอบตัว ชำระค่าลงทะเบียนเรียนต่อ ป.1(ค่าเทอมล่วงหน้า) (อ่าน 355) 29 ม.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6 วันที่ 8 - 9 ก.พ. 61 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา (อ่าน 287) 22 ม.ค. 61
วันที่ 19 ม.ค.2561 ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมา (อ่าน 245) 10 ม.ค. 61
วันที่ 10 - 12 ม.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 254) 10 ม.ค. 61
29 ธ.ค 2560 ประถม-อนุบาล ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในวันส่งท้ายปี-ต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 307) 30 พ.ย. 60
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสมาส ระดับอนุบาล (อ่าน 250) 29 พ.ย. 60
19 -21ธ.ค.60 กิจกรรม English camp ระดับอนุบาล 1-3 (อ่าน 242) 29 พ.ย. 60
13-14 ธ.ค.60 คณะครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันคริสมาสและEnglish Camp (อ่าน 228) 29 พ.ย. 60
10 ธ.ค. 60 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (อ่าน 229) 29 พ.ย. 60
25-27ธ.ค.60 คณะครู/ผู้บริหารไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเน้นคณิต/วิทย์ จังหวัดเชียงราย (อ่าน 273) 29 พ.ย. 60
แจ้งกำหนดการประจำเดือนเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 308) 29 พ.ย. 60