ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมระดับอนุบาล
กิจกรรมวันฮาโลวีน อนุบาล 2563 (อ่าน 77) 01 ก.พ. 64
กิจกรรมวันคริสมาส ระดับ อนุบาล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 01 ก.พ. 64
อบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2563 (อ่าน 64) 01 ก.พ. 64
ทัศนศึกษา จิมทอมป์สัน อนุบาล 2563 (อ่าน 99) 30 ม.ค. 64
วันเเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 28 ม.ค. 64
Cooking Day น้องเตรียมอนุบาล (อ่าน 3542) 21 พ.ย. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับอนุบาล (อ่าน 3628) 09 ก.ค. 62
วันเด็กแห่งชาติ 2562 (อ่าน 3776) 23 ม.ค. 62
กิจกรรมลอยกระทง (อ่าน 3731) 23 ม.ค. 62
ทำบุญตักบาตร 2561 (อ่าน 3739) 23 ม.ค. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แผนกอนุบาล (อ่าน 3900) 14 ส.ค. 61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 3645) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา จตุปัตจัย แด่พระสงฆ์ (อ่าน 3800) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3716) 14 มิ.ย. 61
กิจกรรม วันวิสาขบูชา (อ่าน 3673) 06 มิ.ย. 61
กิจกรรมบัณฑิตน้อย วันที่ 3 มีนาคม 2561 (อ่าน 3884) 05 มี.ค. 61
กิจกรรม OPEN HOUSE 21 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 3707) 22 ก.พ. 61
ไปทัศนศึกษา สวนสัตว์โคราช 19 มกราคม 2561 (อ่าน 3940) 24 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (อ่าน 3735) 12 ม.ค. 61
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 (อ่าน 3677) 08 ม.ค. 61
กิจกรรม Christmas Day 2560 อนุบาล (อ่าน 3659) 25 ธ.ค. 60
กิจกรรม English Camp 20 ธันวาคม 2560 (อ่าน 3720) 21 ธ.ค. 60
บรรยากาศการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.บุรีรัมย์ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (อ่าน 3703) 12 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2560 (อ่าน 3640) 04 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันลอยกระทง 3 พ.ย. 2560 (อ่าน 3681) 30 พ.ย. 60
งานกีฬาสี 2560 (อ่าน 3915) 19 ก.ย. 60
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนกมลลักษณ์แผนกอนุบาล (อ่าน 3881) 11 ส.ค. 60
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (อ่าน 3758) 06 ก.ค. 60
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 3941) 29 มิ.ย. 60
บัณฑิตน้อย 10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 11 (อ่าน 4293) 15 มี.ค. 60
กิจกรรมวันเด็กระดับอนุบาลโรงเรียนกมลลักษณ์ (อ่าน 4139) 17 ม.ค. 60
กิจกรรมวันแม่ ระดับอนุบาล 2559 (อ่าน 4004) 17 ส.ค. 59
กิจกรรมไห้วครูระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3885) 16 มิ.ย. 59
กิจกรรมทัศนศึกษา อนุบาล 3 ไม้กลายเป็นหิน 2558 (อ่าน 3898) 14 ม.ค. 59
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3988) 14 ม.ค. 59