ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมระดับประถม
กิจกรรมดนตรีไทย (อ่าน 76) 28 ม.ค. 64
กิจกรรมวันคริสมาส ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 78) 28 ม.ค. 64
อบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2563 (อ่าน 81) 28 ม.ค. 64
ทัศนศึกษา จิมทอมป์สัน ประถมศึกษา 4-6 ปี 2563 (อ่าน 77) 28 ม.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3479) 25 พ.ย. 62
บุกโลกเวทมนตร์ (อ่าน 3484) 21 พ.ย. 62
กีฬาสีภายใน2562 (อ่าน 3478) 21 พ.ย. 62
นิเทศน์ GrapeSEED ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3515) 21 พ.ย. 62
กิจกรรมวันวิทย์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3421) 21 พ.ย. 62
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (อ่าน 3437) 21 พ.ย. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 3215) 21 พ.ย. 62
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๒ (อ่าน 3224) 21 พ.ย. 62
วันสถาปนาวันลูกเสือไทย 2562 (อ่าน 3166) 21 พ.ย. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๒ (อ่าน 3217) 21 พ.ย. 62
โครงการ DARE ต้านยาเสพติด (อ่าน 3417) 18 มิ.ย. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 3602) 13 ก.พ. 62
แข่งวาดภาพ รายการ (อ่าน 3357) 21 ม.ค. 62
รวมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 3348) 21 ม.ค. 62
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (อ่าน 3401) 21 ม.ค. 62
ทัศนศักษา ระดับ ป.1-2 ณ จิมทอมสันฟาร์ม (อ่าน 3495) 21 ม.ค. 62
Merry Christmas 2018 (อ่าน 3509) 21 ม.ค. 62
กิจกรรมเยียมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2561 (อ่าน 3602) 21 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3558) 21 ม.ค. 62
วันครูประจำปี 2562 (อ่าน 3616) 21 ม.ค. 62
กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3555) 21 ม.ค. 62
ตรวจเยียม โรงเรียนคุณภาพ สสวท. (อ่าน 3359) 21 ม.ค. 62
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 (อ่าน 3540) 21 พ.ย. 61
กิจกรรมมอบรางวัลพัฒนาการทางการศึกษา (อ่าน 3533) 21 พ.ย. 61
สอบ Pre O-net (อ่าน 3514) 21 พ.ย. 61
นิเทศการสอน Grapeseed English Program (อ่าน 3577) 21 พ.ย. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 แผนกประถม (อ่าน 3742) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (แผนกประถม) (อ่าน 4115) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมวันพระราชสมภพ 2561 (อ่าน 3542) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัด (อ่าน 3565) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3405) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3446) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3474) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3469) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3449) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ขอนแก่น ป.5-6 (อ่าน 3487) 25 ก.ค. 61