ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพนิดา เฮียงราช
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาววารี ฉัตรชัยรัตนเวช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ธนิสา เฮียงราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา