ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลปฐมวัย

นางสาวเมตตา กลิ่นอุบล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจิรัชญา เหมือนพร้อม
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่