ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 การแข่งขันทักษะ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : 1.ด.ญ.วัลฑริกา เสาวพันธ์ 2.ด.ญ.ปณัญฆ์ฑิตา โสภากูล 3.ด.ญ.ฉันท์ชนิต ธรรมสูตร
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,15:58   อ่าน 803 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวชิรญา วงแหล้ ชั้น ป.3/1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,11:32   อ่าน 646 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทรรศนีย์ แก้วศรี ชั้น ป.5/1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,11:30   อ่าน 519 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับ เหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณธิษา เทพภิรมย์ ชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,11:28   อ่าน 490 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระนาดเอก ป.1-6 ระดับเขตพื้นที่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วชิรญาณ์ วงศ์แหล้
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,15:48   อ่าน 510 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลฺศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : 1.ด.ญ.วัลฑริกา เสาวพันธ์ 2.ด.ญ.ปณัญฆ์ฑิตา โสภากูล 3.ด.ญ.ฉันท์ชนิต ธรรมสูตร
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,14:07   อ่าน 772 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,14:03   อ่าน 466 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : ด.ช.คุณานนต์ ชัชวาลวิบูลกิจ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,14:01   อ่าน 554 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ภัทรนันท์ จันลา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,14:00   อ่าน 595 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.1-ป.3 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.บุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชุติกานต์ จันทร์สว่าง
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,13:59   อ่าน 502 ครั้ง