โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปุณธิษา เทพภิรมย์ ชั้น ป.3/2
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,11:52   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงชุติญา สุทธิธนากูล 2. เด็กหญิงปุญยาพร โพดจะโป๊ะ 3. เด็กชายภัคพงศ์ กมลจิตร ชั้น ป.6/1
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,13:04   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทรรศนีย์ แก้วศรี ชั้น ป.5/1
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,13:05   อ่าน 45 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง Spelling Bee ป.4-6 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศิรสิทธิ์ ชวัลวิทย์โชติกุล ป.6/1
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2558,05:27   อ่าน 776 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 2 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2557,07:57   อ่าน 673 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2557,08:04   อ่าน 751 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่1 ป.4-6 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : ทีมโรงเรียนกมลลักษณ์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2557,22:49   อ่าน 1276 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2557,23:00   อ่าน 2238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิรสิทธิ์ ชวัลวิทย์โชติกุล
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2557,12:09   อ่าน 440 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ป.1-6 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นับพันพร สุรัตน์ภิรมย์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2556,12:32   อ่าน 689 ครั้ง