โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่
เด็กหญิงปุณธิษา เทพภิรมย์ ชั้น ป.3/2
รายละเอียดผลงาน
คุณครูผู้ควบคุม
นางภคมน  ปาแปง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,11:52   อ่าน 47 ครั้ง