ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่
เด็กหญิงปุณธิษา เทพภิรมย์ ชั้น ป.3/2
รายละเอียดผลงาน
คุณครูผู้ควบคุม
นางภคมน  ปาแปง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,11:52   อ่าน 177 ครั้ง