ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
1. เด็กหญิงชุติญา สุทธิธนากูล 2. เด็กหญิงปุญยาพร โพดจะโป๊ะ 3. เด็กชายภัคพงศ์ กมลจิตร ชั้น ป.6/1
รายละเอียดผลงาน
คุณครูผู้ควบคุม
1. นายเด่น  พลเศษ
2. นางสาวเบ็ญจพันธ์  กาญจนะ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,13:04   อ่าน 200 ครั้ง