ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชนะเลฺศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 กลุ่มโรงเรียนเอกชน จ.บุรีรัมย์
1.ด.ญ.วัลฑริกา เสาวพันธ์ 2.ด.ญ.ปณัญฆ์ฑิตา โสภากูล 3.ด.ญ.ฉันท์ชนิต ธรรมสูตร
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,14:07   อ่าน 213 ครั้ง