ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบประกาศ การสัมนา การศึกษาไทยยุค4.0
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวดี มีพวงผล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:54  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศ การศึกษาไทยยุค4.0
ชื่ออาจารย์ : นางเบ็ญจา พุทธิสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:53  อ่าน 602 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:45  อ่าน 425 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศนักธรรมตรี
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:44  อ่าน 711 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:42  อ่าน 399 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศ tdet
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:29  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..