โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบประกาศ การสัมนา การศึกษาไทยยุค4.0
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวดี มีพวงผล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:54  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศ การศึกษาไทยยุค4.0
ชื่ออาจารย์ : นางเบ็ญจา พุทธิสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:53  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:45  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศนักธรรมตรี
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:44  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:42  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศ tdet
ชื่ออาจารย์ : นายพิสาร โคตรภักดี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,15:29  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..